Jezik Lekcija / Mësimi Pitanje / Pyetje Ime Procenat / Përqind
{{score.lang}} {{score.less}} {{score.ord}} {{score.name}} {{score.pct}}%


Total: {{scoreTotal}}%